Per a oferir-li una millor atenció estem renovant la nostra web, pel que es troba temporalment fora de servei.
Si dessitja contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant el correus electrónics de:
  • Recursos humans
  • Franquícies
  • Marketing
  • Atenció al client
  • Gràcies per la seva confiança
    PANSFOOD, S.A.     Parc Empresarial Sant Joan    C/ Alcalde Barnils, 64-68 Edifici B Planta 2ª    08190 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
    Societat Unipersonal. Registre Mercantil de Barcelona, volum 10413, llibre 9446, Secció 2ª, foli 173, full nº 123208, inscripció 1ª, NIF: A-58634726